بیمارستان و مراکز درمانی

در بیمارستانها و انواع مراکز درمانی معتبربه دنبال راه ها حل های جدید و به روز برای خدمات رسانی بهتر به مشتریان هستند از این روز با نصب دیجیتال ساینیج سعی کردن که تا حدودی خدمات مفید تری را به بیماران و ارایه نمایند مثلا در این نمایشگرها سیستم نوبت دهی و شیفت کاری پزشکان و بقیه پرسنل ،نوبت دهی اتاق عمل و شرایط بیمار نمایش میدهند و یا با نصب انها درسالنهای انتظار اوقات مفرح تری را برای همراهانن بوجود میاورند

استفاده از این سیستم نظم و ترتیب بیشتری را در فضای مراکز درمانی ایجاد میکند و به علاوه از هرج و مرج و سر درگمی مراجعان جلوگیری به عمل می آید

قابلیت ها

اعلام تاریخ و وقایع روز

نمایش اخبار و فیلم

راهنمای مسیر مراجعین

اعلام وضعیت بیماران

نمایش اطلاعات اتاق عمل

نمایش تبلیفات محصولات بهداشتی

وضعیت شیفت پرسنل

نمایش نوبت دهی اتاق عمل

اعلام تبریکات متنی و مناسبتها

عنوان

چت

چت آنلاین

از شنبه تا چهارشنبه ۸ الی ۱۷
شماره-تماس

شماره های تماس

۰۲۱۴۴۴۸۵۴۹۸-۹۹ , ۰۲۱۴۴۴۸۵۶۰۱
فرم-تماس

ایمیل

sales[@]heeradsp[dot]com